Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  
Téma

SARKAZMUS

Již od počátku lidstva se lidé snaží dorozumět. V pravěku k tomu využívali skřeků a zvuků, postupně se z toho vyvinula první slova, věta a celá řeč. Cílem komunikace by mělo být předání informací, vyjádření postojů, nálad atd. Ne každá komunikace je ale příjemná, současně s vývojem řeči se totiž vyvíjely i nejrůznější negativní jazykové prostředky, mezi něž patří i sarkasmus, který komunikaci komplikuje, dokonce se dá říci, že může i zničit vztahy mezi lidmi.

Zdroj: Sarkasmus


Autor obsahu

Mgr. Jitka Konášová


PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP