Téma: 

sarkazmus


Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

SARKASMUS

Již od počátku lidstva se lidé snaží dorozumět. V pravěku k tomu využívali skřeků a zvuků, postupně se z toho vyvinula první slova, věta a celá řeč. Cílem komunikace by mělo být předání informací, vyjádření postojů, nálad atd. Ne každá komunikace je ale příjemná, současně s vývojem řeči se totiž vyvíjely i nejrůznější negativní jazykové prostředky, mezi něž patří i sarkasmus, který komunikaci komplikuje, dokonce se dá říci, že může i zničit vztahy mezi lidmi.

Zdroj: Sarkasmus
Zveřejněno: 13.10.2015