Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Zpracovaná témata díl 13.

diktát na vyjmenovaná slova po b l mbásničky k narozeninám pro ženyslovní druh sispojovací výrazy souřadící a podřadícíNeurčité číslovkyslovni druh jedenza mě v pořádkutolik slovní druh
dobít hradzajmeno jsemněkolik slovní druhjaký slovní druh je slovo mocSkladební dvojicevztažná zájmena cvičeníslohová práce popisbyste by jste
ukolébavky textypřídavná jména podle vzoru jarnízájmeno tomujak napsat plnou moc k zrušení povinného ručeníurčování příslovečného určenínárodnost velké písmenoslovní druh každýproslov k narozeninám
slovní druh častoco je za slovní druh topopis pohádkové postavy slohplna moc k prepisu vozidla treti osobejaký slovní druh dalšíspojka neboplná moc k přepisu vozidla formulář k vytištěnídruh zájmena sami
slovní druh slova kolikjaký slovní druh je jenskloňování týž tentýžslovní druh cokořen slova myslivecnashledanou nebo na shledanoujak určit slovní pádyslovní druh své
souřadné a podřadné spojkybásničky pro třetí tříduhádanky k vytisknutívšeobecný podmětjaký slovní druh je jižDobrota abstraktní a konkretnivěta se všemi slovními druhyskloňování datel
báseň pro 5 tříduzdeněk rýdl andulkyukolebavkyslovni druh máabstraktní podstatná jménacharakteristika osobypodstatná jména konkrétní a abstraktnípodstatna jmena abstraktni
Kolik slovní druhjaký slovní druh je slovo všímpřed slovní druhslovní druh copakčestné prohlášení o nulových příjmechnejchudší země světaleckdočárka před který
mu slovní druhhádanky o sluncirádi slovní druhslovní druh jinémupříbuzné slovo ke slovu obyvatelčárky v souvětínížneslabičné předložky
určování času u slovesplná moc anglickyodbít úkolpřestože přesto žepomnožné podstatné jménoslovní druh vůbecspojovací výrazykoncovky ami emi
příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po spranostiky na únorčeská pošta formulář plná mocvyjmenovaná slova po l chytákyslovní druh cosijak slovni druhvetne cleny prehledbystrý slovo příbuzné
PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP