Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Zpracovaná témata díl 13.

přestože slovní druhozvi se pravopisslovní druh slovo bychcvičení na podstatná jménapady čestina pres potokslovní druh místopravopis my mimoje mé
mu slovní druhZa chvilijaký slovní druh je tupodstatná jména určování pádůvzor otcův a matčintenkrátvelká a malá písmena onlineZackovi básně pro 10 leté deti
jaké i my všichnigenerální plná moc na dobu neurčitouslovní druh sevzory zájmencopak kdopak zájmenakonná sedruhy přísudku cvičeníubikace
slovní druh tohobude lisarkasmus hláškyvyplývánejtěžší diktátyspojky ve větkatastrální úřad slovenská republikapotvrzení plné moci
bytost příbuzné slovoPádymluvnické gategorie slovespředložky slabičné neslabičnéjak se ptáme na předložkypranostikyurčit slovní druh slova právěurčení slovního druhu si
slovní druh kdosarkastická významznačky státuco je nettopřídavná jména přivlastňovací procvičovánípranostiky na březenmezinárodní značky státůze slovesa podstatné jméno
psaní i a y na konci slovespřívlastek shodný a neshodný testslovní druhy onlineslovní druhy 3 třídapověření k zastupování vzorpříslovečné určení způsobupravopis mě mněbásničky k narozeninám pro muže
bychomtexty pro diktátyta děvčatapříbuzné slovo zvykatslovní druh uždruhy podmětu a přísudku cvičeníSvéslovní druh všichni
slovní druh pozormluvnické kategorie zájmenaosnova charakteristikyztracená tetaskloňování zájmena týž tentýžslovo vykatstal sejaký slovní druh je rukou
příslovečné určení časucvičení na vyjmenovaná slova po vpravopis mě mně mneslovní druh určitěmichal zdrobnelinypravopis názvy ulicsudokopytník a lichokopytníksloh úřední dopis
přívlastek předmět příslovečné určenípodstatná jména na d vzor mořepředložky slovní druhhádanky jarodětské hádanky onlineskloňování vašenevyjádřený podmět cvičenípopis
PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS