Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Zpracovaná témata díl 12.

básničky k narozeninám pro ženyvzor plná moc k přepisu zbraněskloňování zájmene svůjpříslovce procvičovánícharakteristika postavy osnovajaký slovní druh je jenslovní druh takhletest na dyslexii
sloh úřední dopishádanka jaropravopis mě mněslovo jakSkladební dvojicebásničky pro druhou třídumiloš kratochvíl bleší cirkusmusí slovní druh
určování rodu pádu a vzoru u přídavných jmenBychdiagnostika postavyjak se píše syrovinka je houbačestné prohlášení o nezaměstnanostihnedbasnicky 5 slokzákladní větné členy test
čárky v souvětízájmeno násslovni druhdiktáty pro 5 třídu onlineslovní druh kdybypravopisná cvičení k vytisknutíznačky státutěžké hádanky
druhy slovjaký slovní druh je podleozvi se pravopisčestné prohlášení že neuplatňuji slevu na dítěpopis sama sebezpytovat svedomita děvčatajaký slovní druh je slovo abyste
pravopis onlineSpojkyslovní druhy k vytisknutícvičení z českého jazyka k vytištěníslovní druh slova jakromeo a julie obsahdnes slovní druhslovní druh také
příslovce 2 stupeň široko šířejico je to sarkasmuspribuzna slova ke slovu plýtvatpřídavná jména přivlastňovací psaní i yse slovní druhpsaní velkých písmen u přídavných jmentvrdá a měkká přídavná jménaco je sudokopytník
hádanky pro malé dětimluvnické pády latinskykondolence k úmrtí vzoryproslov přípitek na pohřbuplná moc k přihlášení vozidlaZa chvilijaká je platnost plné mociotcovi psi
životopis monika babišováurčování slovních druhů cvičenívtipné básničky o školepotvrzení plné mocivzor otcův a matčinpravopis my mijenžsarkastická význam
předložky nevlastníurčování přídavných jmenpodmět a přísudek cvičeníčárka ve větěvýznamový poměr mezi několikanásobnými větnými členyjsmepřestože slovní druhnejtěžší diktáty
slovní druh slovo bychcvičení na podstatná jménapady čestina pres potokslovní druh místopravopis mě mně mnemu slovní druhjaký slovní druh je tupodstatná jména určování pádů
PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS