Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Zpracovaná témata díl 3.

slova příbuzná ke slovu mlýndruhy zájmen testpřívlastek volný a těsný procvičovánípopis pracovního postupu slohcharakteristika sebe samajak poznat příslovcediktáty pro 7 třídumluvnické významy
jména místníabychom nebo abysmepodmět holýcharakteristika sama sebeJaký je slovní druh jsmespojky souřadící a podřadicíslovní druhy přehledvedlejší věty
koncovky sloves cvičeníčeský jazyk spojkyvedlejší věta podmětná a předmětnábruttopříbuzná slovasmuteční proslovy na pohřbu maminkysmuteční projev pro tatínkakoncovky ovy ovi příklady
diktáty pro 3 třídu onlinepřídavná jména přivlastňovací cvičenízimní láska karel benetkapopis pracovního postupujazykolamy těžkévzory podstatných jmen k vytisknutíprocvičování jež jenžpopis osoby maminka
kořen slova dobytekjaký je slovní druh přecetýž tentýž testpřestožejak poznat větu hlavníosnova popisuurčování mluvnických kategorií u podstatných jmenkoncovky ami amy
spojkyjaký slovní druh je slovo bychompodstatná jména začínající na písmeno kčárka před i kdyžjaký slovní druh je slovo kamrozbor souvětí test věta hlavni věta vedlejšíromeo a julie charakteristika postavslovní druhy cvičení k vytištění
diktáty 7 třídaživotopis babiš andrej manželkaosnova příběhubásně pro dětipříslovečné určenípodstatná jména začínající na dskouknout nebo zkouknoutpřídavná jména mluvnické kategorie
pravopis otcovy rodičejaké i se píše my všichnipříbuzné slovo ke slovu bytostjak se ptáme na zájmenaabychom slovní druhandrej babiš kontakt e mailvětné členy přehledjaký slovní druh je slovo tam
slovní druh všechnyčárka před jestliobyčej příbuzná slovashoda přísudku s podmětemdiktáty pro 7 třídu onlinevzor úředního dopisupodmět a přísudekzájmena test online
jakmileplna mocdiktáty pravopisná cvičení i y pro 9 tříduzplnomocnění k přepisu vozidla vzorpředložkyotevřený dopis vzorotcovi matčinypříbuzné slova ke slovu vysoký
popis spolužákaa jednak čárkapříslovce pracovní listplná moc k přepisu vozidla 2017generální plná moc 2018abychom abysmetexty básní k recitacibásničky pro děti texty
PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP