Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Zpracovaná témata díl 3.

shoda podmětu s přísudkem pracovní listypodmět a podnětslovni druhydiktáty pro 7 tříduzkratka státu rakouskovedlejší větypopis pracovního postupu slohcvičení na vyjmenovaná slova
charakteristika sebe samačárka před jakmilepravopis mi mybruttovzory podstatných jmen onlinediktáty pro 7 tříducharakteristika sama sebeJaký je slovní druh jsme
předpony a předložky bez roz vzplnovýznamová a neplnovýznamová slovamonika babišová životopiskoncovky ovy ovi příkladyčeský jazyk spojkypředponyvetne cleny tabulka pravopisčeský czspontánní
jaký je slovní druh přecesmuteční proslov na pohřbu otceslovní druh ažslavnosti sněženek rozborchytáky zájménajména místníbásničky pro děti k recitaci 4 třídamalé nebo velké písmeno pražské
jak poznat větu hlavníkoncovky podstatných jmenzimní láska karel benetkapopis osoby maminkapodstatná jména začínající na dsloh popis osobyspojkySlovní druhy
příslovečné určeníživotopis babiš andrej manželkačeská přídavná jména seznamjazykolamy těžképsaní velkých a malých písmen procvičováníprocvičování jež jenždiktáty k vytištěnívzory podstatných jmen k vytisknutí
co je cena bruttoabychom nebo abysmebásně pro dětijak poznat příslovcečástice slovní druh příkladyZájmenaslovní druhy přehledkořen slova dobytek
plná moc k užívání vozidla vzordiktáty pro 5 třídu k vytištěnípravopis ubikaceprocvičování zájmena jenžrozbor souvětí test věta hlavni věta vedlejšíjaký slovní druh je slovo bychomPříbuzná slova k jazykkoncovky sloves cvičení
vedlejší věta podmětná a předmětnádiktáty pro 7 třídu onlineshoda přísudku s podmětemdiktáty 7 třídaobyčej příbuzná slovajaký slovní druh je slovo kamurčování mluvnických kategorií u podstatných jmendiktáty pravopisná cvičení i y pro 9 třídu
jaké i se píše my všichničeské jazykolamygenerální plná moc 2018plná moc k přepisu vozidla 2017přídavná jména mluvnické kategorieplna mocpředložky slabičné a neslabičnésmuteční řeč na pohřbu vzory
Místopříslovce pracovní listkoledy na velikonocepříbuzné slovo ke slovu bytostpřídavná jména přivlastňovací cvičenípribuzne slovo ke slovu slepysvýznam slova sarkasmusVenku
PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS