Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Zpracovaná témata díl 3.

charakteristika sebe samapopis pracovního postupu slohvedlejší větycvičení na vyjmenovaná slovadiktáty pro 5 třídu k vytištěnídiktáty pro 7 třídubruttobásničky pro děti k recitaci 4 třída
koncovky ovy ovi příkladyřeč na smuteční hostiněsmuteční proslov na pohřbu otcepředponyvzory podstatných jmen onlineJaký je slovní druh jsmečeská přídavná jména seznampředložky slabičné a neslabičné
charakteristika sama sebepsaní velkých a malých písmen procvičováníabychom nebo abysmepředpony a předložky bez roz vzslovní druh ažčeský jazyk spojkyvetne cleny tabulka pravopisčeský czjména místní
přípitek na smuteční hostinějaký je slovní druh přecekoncovky podstatných jmenjak poznat větu hlavníchytáky zájménajazykolamy těžkédiktáty k vytištěnízimní láska karel benetka
spojkyživotopis babiš andrej manželkapopis osoby maminkapříslovečné určeníjak poznat příslovceSlovní druhybásně pro dětivedlejší věta podmětná a předmětná
procvičování jež jenžvzory podstatných jmen k vytisknutíslovní druhy přehledkořen slova dobytekrozbor souvětí test věta hlavni věta vedlejšíčástice slovní druh příkladyZájmenajaký slovní druh je slovo bychom
koncovky sloves cvičenípříbuzná slovaprocvičování zájmena jenždiktáty 7 třídaPříbuzná slova k jazykzkratková slovadiktáty pro 7 třídu onlinejaké i se píše my všichni
slovní druh sámshoda přísudku s podmětemobyčej příbuzná slovaurčování mluvnických kategorií u podstatných jmenstátní příslušnostpřídavná jména přivlastňovací cvičeníjaký slovní druh je slovo kamplna moc
přestožegenerální plná moc 2018plná moc k přepisu vozidla 2017české jazykolamysmuteční hostina karsmuteční řeč vzorpřídavná jména mluvnické kategorievýznam slova sarkasmus
Venkuvyplývá nebo vyplívápředložkymně měslovní druhy cvičení k vytištěníMístopříslovce pracovní listkoledy na velikonoce
a jednak čárkapribuzne slovo ke slovu slepyssmuteční básněcvičení na určování slovních druhůvetne cleny zkratkypopis spolužákaurčování zájmen a jejich druhů cvičenípříbuzné slova ke slovu vysoký
PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS